Skontaktuj się z nami

Tensar Polska Blog

Autor Andrew Lees, 2022-01-19 08:02:36

Osuwisko to przemieszczenie w dół stoku mas ziemnych, skały bądź rumoszu pod wpływem siły ciążenia. Szeroko rozumiane ruchy grawitacyjne utworów geologicznych, często łącznie nazywane osuwiskami, mogą przybierać formę obrywów, zwalisk, …

Przeczytaj historię

Autor Drew McCartney, 2021-12-01 02:32:22

Założenia zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Kwestie zrównoważonego rozwoju niezmiennie mają bardzo wysoki priorytet w funkcjonowaniu każdego sektora rynku na świecie. Dobro środowiska stanowi również kluczowy element deklaracji zasad branży …

Przeczytaj historię

Autor Andrew Lees, 2021-09-20 09:10:06

Co to jest nośność gruntu? Co oznacza „nośność gruntu”? Jest to ważne, ponieważ zawsze, gdy do podłoża przykładane jest obciążenie, na przykład pochodzące od fundamentu budynku, dźwigu lub ściany oporowej, …

Przeczytaj historię

Autor Tony Roe, 2021-07-22 09:36:34

Jakie są korzyści z zastosowania georusztu do stabilizacji w przypadku prac wykończeniowych związanych z wykopami pod nawierzchnią drogową? Stosowanie georusztów w funkcji stabilizacji do dróg o nawierzchni ulepszonej jest powszechnie …

Przeczytaj historię
Tematy:warstwy asfaltowedrogifunkcja stabilizacji

Autor Michal Golos, 2021-06-08 02:37:45

Rodzaje spękań w nawierzchniach drogowych: jakie są rodzaje spękań, co powoduje ich powstawanie oraz jak możemy ich unikać. Jakie są rodzaje spękań? Na podstawie Poradnika dot. Identyfikacji Spękań autorstwa FHWA …

Przeczytaj historię
Tematy:warstwy asfaltowedrogi

Autor Remigiusz Duszyński, 2021-05-11 08:41:07

Znaczenie platform roboczych dla bezpiecznego prowadzenia prac z wykorzystaniem palownic, kafarów, żurawi, wiertnic oraz innego sprzętu budowlanego jest niezaprzeczalne. Brytyjskie Zrzeszenie Wykonawców Robót Palowych w swoim raporcie wskazuje, że problemy …

Przeczytaj historię
Tematy:Platformy robocze i georusztprace tymczasoweT-Value

Autor Kasia Zamara, 2021-04-15 02:40:55

Warstwy kruszywa stabilizowane georusztami i materace geokomórkowe to sprawdzona i ekonomiczna alternatywa dla tradycyjnych wzmocnień podstawy nasypów. Nasypy są kluczowym elementem wielu projektów infrastrukturalnych, od dróg, po linie kolejowe i …

Przeczytaj historię
Tematy:Stabilizacja podłożaMaterace geokomórkowe TensarTech Stratum

Autor Jonathan Cook, 2021-03-09 12:05:29

Badania wykazały, że Tensar TriAx jest bardziej skuteczny w stabilizowaniu warstw kruszywa i w poprawie właściwości nawierzchni drogowych niż dwuosiowy georuszt Tensar - a wszystko sprowadza się do unikalnego kształtu …

Przeczytaj historię
Tematy:Stabilizacja podłoża

Autor Jonathan Cook, 2021-01-27 10:28:40

Sposób w jaki działa georuszt, a nie jego właściwości fizyczne, jest kluczowym czynnikiem przy projektowaniu warstw kruszywa stabilizowanych georusztem w nawierzchniach drogowych i platformach. Jak omówiliśmy w ciągu ostatnich kilku …

Przeczytaj historię
Tematy:Platformy robocze i georusztStabilizacja podłożaTensarPave

Autor Rajit Rajaram, 2020-12-16 06:29:53

Optymalizacja nawierzchni, wykorzystująca warstwy kruszywa stabilizowane georusztem, pozwala na wykonanywanie nawierzchni o wysokiej trwałości szybko i ekonomicznie, minimalizując jednocześnie wpływ inwestycji na środowisko. Regularni czytelnicy tego bloga wiedzą, że warstwa …

Przeczytaj historię
Tematy:optymalizacja nawierzchni