Skontaktuj się z nami

Tensar Polska Blog

Autor Piotr Mazurowski, 2023-02-10 09:59:43

Georuszt wielokształtny Tensar InterAx jest najnowszym i najbardziej zaawansowanym geosyntetykiem przeznaczonym do stabilizacji kruszywa niezwiązanego, stosowanym w budownictwie przede wszystkim w konstrukcjach wykonywanych na gruntach o niskiej nośności. Georuszt stosowany …

Przeczytaj historię
Tematy:Stabilizacja podłożafunkcja stabilizacjigeorusztgeoruszt Tensar InterAx

Autor Andrew Lees, 2022-06-07 08:10:56

Jaką rolę w zrównoważonym rozwoju mogą odegrać tworzywa sztuczne i georuszty? Niedawno odbył się wirtualny Szczyt Klimatyczny Liderów, którego gospodarzem był prezydent Joe Biden. Stanowi to dowód – o ile …

Przeczytaj historię

Autor Jonathan Cook, 2022-05-11 10:10:11

Różnica między mechanizmami stabilizacji i zbrojenia to kluczowe zagadnienie dla inżynierów projektujących konstrukcje nawierzchni drogowych i platform roboczych z zastosowaniem georusztów. W kontekście projektowania i oceny właściwości eksploatacyjnych dróg oraz …

Przeczytaj historię
Tematy:Stabilizacja podłożafunkcja stabilizacjiZbrojenie

Autor Andrew Lees, 2022-03-24 06:24:45

„Zapłacisz za badania terenowe, bez względu na to, czy je wykonasz, czy nie” To stwierdzenie profesora Stuarta Littlejohna z roku 1991 nadal jest często cytowane, ponieważ do dzisiaj pozostaje prawdziwe …

Przeczytaj historię
Tematy:Warunki gruntowe

Autor Jonathan Cook, 2022-02-10 10:19:36

Na liniach kolejowych całego świata pogorszenie parametrów geometrycznych toru staje się często przyczyną ograniczeń prędkości eksploatacyjnej oraz konieczności prowadzenia kosztownych napraw, pociągających za sobą zaburzenia w ruchu. Zastosowanie stabilizacji warstw …

Przeczytaj historię
Tematy:Poprawa jakości na koleikolejestabilizacja podsypki

Autor Andrew Lees, 2022-01-19 08:02:36

Osuwisko to przemieszczenie w dół stoku mas ziemnych, skały bądź rumoszu pod wpływem siły ciążenia. Szeroko rozumiane ruchy grawitacyjne utworów geologicznych, często łącznie nazywane osuwiskami, mogą przybierać formę obrywów, zwalisk, …

Przeczytaj historię
Tematy:Osuwiska

Autor Drew McCartney, 2021-12-01 02:32:22

Założenia zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw Kwestie zrównoważonego rozwoju niezmiennie mają bardzo wysoki priorytet w funkcjonowaniu każdego sektora rynku na świecie. Dobro środowiska stanowi również kluczowy element deklaracji zasad branży …

Przeczytaj historię
Tematy:Energetyka wiatrowa

Autor Andrew Lees, 2021-09-20 09:10:06

Co to jest nośność gruntu? Co oznacza „nośność gruntu”? Jest to ważne, ponieważ zawsze, gdy do podłoża przykładane jest obciążenie, na przykład pochodzące od fundamentu budynku, dźwigu lub ściany oporowej, …

Przeczytaj historię
Tematy:nośność podłoża gruntowego

Autor Tony Roe, 2021-07-22 09:36:34

Jakie są korzyści z zastosowania georusztu do stabilizacji w przypadku prac wykończeniowych związanych z wykopami pod nawierzchnią drogową? Stosowanie georusztów w funkcji stabilizacji do dróg o nawierzchni ulepszonej jest powszechnie …

Przeczytaj historię
Tematy:warstwy asfaltowedrogifunkcja stabilizacjiprace wykopowe

Autor Michal Golos, 2021-06-08 02:37:45

Rodzaje spękań w nawierzchniach drogowych: jakie są rodzaje spękań, co powoduje ich powstawanie oraz jak możemy ich unikać. Jakie są rodzaje spękań? Na podstawie Poradnika dot. Identyfikacji Spękań autorstwa FHWA …

Przeczytaj historię
Tematy:warstwy asfaltowedrogi