Skontaktuj się z nami

Tensar Polska Blog / funkcja stabilizacji

Autor Piotr Mazurowski, 2023-02-10 09:59:43

Georuszt wielokształtny Tensar InterAx jest najnowszym i najbardziej zaawansowanym geosyntetykiem przeznaczonym do stabilizacji kruszywa niezwiązanego, stosowanym w budownictwie przede wszystkim w konstrukcjach wykonywanych na gruntach o niskiej nośności. Georuszt stosowany …

Przeczytaj historię
Tematy:Stabilizacja podłożafunkcja stabilizacjigeorusztgeoruszt Tensar InterAx

Autor Jonathan Cook, 2022-05-11 10:10:11

Różnica między mechanizmami stabilizacji i zbrojenia to kluczowe zagadnienie dla inżynierów projektujących konstrukcje nawierzchni drogowych i platform roboczych z zastosowaniem georusztów. W kontekście projektowania i oceny właściwości eksploatacyjnych dróg oraz …

Przeczytaj historię
Tematy:Stabilizacja podłożafunkcja stabilizacjiZbrojenie

Autor Tony Roe, 2021-07-22 09:36:34

Jakie są korzyści z zastosowania georusztu do stabilizacji w przypadku prac wykończeniowych związanych z wykopami pod nawierzchnią drogową? Stosowanie georusztów w funkcji stabilizacji do dróg o nawierzchni ulepszonej jest powszechnie …

Przeczytaj historię
Tematy:warstwy asfaltowedrogifunkcja stabilizacjiprace wykopowe

Autor Andrew Lees, 2020-03-17 06:06:03

Utrzymanie podtorza i ograniczenia prędkości na linii kolejowej z jednej strony znacząco wpływają na rozkład jazdy pociągów, a z drugiej - są drogie i uciążliwe zarówno dla pasażerów, jak i …

Przeczytaj historię
Tematy:Poprawa jakości na koleifunkcja stabilizacji