Skontaktuj się z nami

Tensar Polska Blog / stabilizacja podsypki

Autor Jonathan Cook, 2022-02-10 10:19:36

Na liniach kolejowych całego świata pogorszenie parametrów geometrycznych toru staje się często przyczyną ograniczeń prędkości eksploatacyjnej oraz konieczności prowadzenia kosztownych napraw, pociągających za sobą zaburzenia w ruchu. Zastosowanie stabilizacji warstw …

Przeczytaj historię
Tematy:Poprawa jakości na koleikolejestabilizacja podsypki