Skontaktuj się z nami
Jonathan Cook

Jonathan Cook

Jonathan Cook is senior product manager at Tensar International

Najnowsze posty autorstwa Jonathan Cook:

Autor Jonathan Cook, 2022-05-11 10:10:11

Różnica między mechanizmami stabilizacji i zbrojenia to kluczowe zagadnienie dla inżynierów projektujących konstrukcje nawierzchni drogowych i platform roboczych z zastosowaniem georusztów. W kontekście projektowania i oceny właściwości eksploatacyjnych dróg oraz …

Przeczytaj historię
Tematy:Stabilizacja podłożafunkcja stabilizacjiZbrojenie

Autor Jonathan Cook, 2022-02-10 10:19:36

Na liniach kolejowych całego świata pogorszenie parametrów geometrycznych toru staje się często przyczyną ograniczeń prędkości eksploatacyjnej oraz konieczności prowadzenia kosztownych napraw, pociągających za sobą zaburzenia w ruchu. Zastosowanie stabilizacji warstw …

Przeczytaj historię
Tematy:Poprawa jakości na koleikolejestabilizacja podsypki

Autor Jonathan Cook, 2021-03-09 12:05:29

Badania wykazały, że Tensar TriAx jest bardziej skuteczny w stabilizowaniu warstw kruszywa i w poprawie właściwości nawierzchni drogowych niż dwuosiowy georuszt Tensar - a wszystko sprowadza się do unikalnego kształtu …

Przeczytaj historię
Tematy:Stabilizacja podłoża

Autor Jonathan Cook, 2021-01-27 10:28:40

Sposób w jaki działa georuszt, a nie jego właściwości fizyczne, jest kluczowym czynnikiem przy projektowaniu warstw kruszywa stabilizowanych georusztem w nawierzchniach drogowych i platformach. Jak omówiliśmy w ciągu ostatnich kilku …

Przeczytaj historię
Tematy:Platformy robocze i georusztStabilizacja podłożaTensarPave

Autor Jonathan Cook, 2020-06-01 08:45:48

Lata 70-te XXw. to rewolucja w budowie konstrukcji oporowych oraz dróg, dzięki wynalezieniu polimerowych georusztów Tensar. Główną funkcją georusztów jest stabilizacja warstw kruszyw, zbrojenie stromych skarp i ścian oporowych; możliwość …

Przeczytaj historię
Tematy:historia tensar