Skontaktuj się z nami

Zrównoważony rozwój w sektorze energetyki wiatrowej dzięki zastosowaniu geosyntetyków

Autor Drew McCartney, 2021-12-01 02:32:22

Założenia zrównoważonego rozwoju w łańcuchu dostaw

Kwestie zrównoważonego rozwoju niezmiennie mają bardzo wysoki priorytet w funkcjonowaniu każdego sektora rynku na świecie. Dobro środowiska stanowi również kluczowy element deklaracji zasad branży i jej łańcucha dostaw opublikowanej przez europejski związek Wind Europe.

W dokumencie tym czytamy, że firmy z sektora energetyki wiatrowej oraz ich dostawcy mają „przyjąć środki zapobiegawcze w zakresie działań, produktów i usług, mające na celu ochronę środowiska i ograniczenie zmian klimatycznych” oraz „zapewnić, że aspekty środowiskowe będą uwzględnione w całym cyklu życia dostarczanych produktów, włączając fazę projektu i produkcji”.

W perspektywie założeń zrównoważonego rozwoju geosyntetyki mogą odegrać bardzo ważną rolę w konstrukcjach tymczasowych i trwałych, umożliwiając szybką, ekonomiczną i bezpieczną realizację inwestycji.

Zapewnienie nośności dróg dojazdowych, zaplecza budowy i platform roboczych

Tymczasowe drogi dojazdowe, zaplecza i platformy robocze to elementy nieodzowne w realizacji wszystkich inwestycji w sektorze energetyki wiatrowej. Często konstruowane są one na gruntach słabonośnych lub niejednorodnych, a muszą przenosić wyjątkowo wysokie obciążenia.

Warstwa kruszywa stabilizowana georusztem Tensar pracuje jak materiał kompozytowy dzięki mechanizmom zazębienia między kruszywem a żebrami georusztu oraz skrępowania bocznego przemieszczeń ziaren kruszywa. Warstwa stabilizowana georusztem Tensar zapewnia skuteczniejsze oparcie dla całej nawierzchni niż samo kruszywo, co przekłada się na poprawę pracy konstrukcji oraz oszczędność czasu i pieniędzy – bez żadnych kompromisów w zakresie bezpieczeństwa.

0609 Braes of Doune _003
Droga dojazdowa do farmy wiatrowej stabilizowana georusztem Tensar, który poprawia pracę nawierzchni i zapewnia oszczędność czasu i pieniędzy

Wsparcie zrównoważonego rozwoju dzięki redukcji emisji CO2 na placu budowy

Inwestycje w sektorze energetyki wiatrowej często wymagają transportu dużych ilości materiałów na znaczne odległości. Redukcja zużycia materiałów prowadzi do zmniejszenia liczby kursów pojazdów, co przekłada się na istotną redukcję emisji CO2 – nawet o 50% w porównaniu z rozwiązaniami bez zastosowania stabilizacji georusztami.

Redukcja emisji CO2 na farmie wiatrowej Oweninny

Za przykład niech posłuży lądowa farma wiatrowa Oweninny, szeroko zakrojona inwestycja realizowana w hrabstwie Mayo w Irlandii. Oweninny Power (joint venture ESB International i Bord na Móna) planuje budowę 61 turbin o łącznej mocy 200 MW, co wystarczy do zaspokojenia potrzeb 100 tys. gospodarstw domowych.

Oweninny 1_use in case study
Dzięki georusztom Tensar na farmie wiatrowej Oweninny osiągnięto redukcję emisji CO2 o 50%

Pierwszy etap realizacji obejmował budowę drogi dojazdowej o szerokości 4 m i długości 25 km, jak również tymczasowych platform roboczych w lokalizacjach 29 turbin. Farmę wiatrową zlokalizowano na terenie o skomplikowanych warunkach gruntowych – drogi i platformy musiały przenieść znaczne obciążenia technologiczne na podłożu słabonośnym o wysokiej wilgotności, a jednocześnie zostać zbudowane w sposób ekonomiczny.

Po weryfikacji pierwotnego projektu firma Tensar dostarczyła skuteczne i ekonomiczne rozwiązanie, które zapewniło optymalną pracę konstrukcji platform roboczych i dróg dojazdowych dzięki stabilizacji kruszywa georusztami Tensar. Osiągnięty dzięki stabilizacji wzrost nośności pozwolił na redukcję grubości platform roboczych o 40-50% (w zależności od warunków gruntowych), przy spełnieniu pierwotnych wymagań dotyczących obciążenia. Objętość zużytego kruszywa została zredukowana o ponad 50%, co przełożyło się na znaczną redukcję emisji CO2. Kluczowe okazało się tu zmniejszenie liczby przejazdów ciężarówek z kruszywem, która dla tej inwestycji wynosiła ok. 550. Znacznie ograniczając dodatkowy ruch na drogach lokalnych, nie tylko przyczyniliśmy się do ochrony środowiska, lecz również zapewniliśmy rozwiązanie korzystne z punktu widzenia BHP.

Tematy:Energetyka wiatrowa

Komentarz