Skontaktuj się z nami
Andrew Lees

Andrew Lees

Andrew Lees is an award winning lecturer and the originator of the new Tensar T-Value method for working platforms.

Najnowsze posty autorstwa Andrew Lees:

Autor Andrew Lees, 2022-06-07 08:10:56

Jaką rolę w zrównoważonym rozwoju mogą odegrać tworzywa sztuczne i georuszty? Niedawno odbył się wirtualny Szczyt Klimatyczny Liderów, którego gospodarzem był prezydent Joe Biden. Stanowi to dowód – o ile …

Przeczytaj historię

Autor Andrew Lees, 2022-03-24 06:24:45

„Zapłacisz za badania terenowe, bez względu na to, czy je wykonasz, czy nie” To stwierdzenie profesora Stuarta Littlejohna z roku 1991 nadal jest często cytowane, ponieważ do dzisiaj pozostaje prawdziwe …

Przeczytaj historię
Tematy:Warunki gruntowe

Autor Andrew Lees, 2022-01-19 08:02:36

Osuwisko to przemieszczenie w dół stoku mas ziemnych, skały bądź rumoszu pod wpływem siły ciążenia. Szeroko rozumiane ruchy grawitacyjne utworów geologicznych, często łącznie nazywane osuwiskami, mogą przybierać formę obrywów, zwalisk, …

Przeczytaj historię
Tematy:Osuwiska

Autor Andrew Lees, 2021-09-20 09:10:06

Co to jest nośność gruntu? Co oznacza „nośność gruntu”? Jest to ważne, ponieważ zawsze, gdy do podłoża przykładane jest obciążenie, na przykład pochodzące od fundamentu budynku, dźwigu lub ściany oporowej, …

Przeczytaj historię
Tematy:nośność podłoża gruntowego

Autor Andrew Lees, 2020-10-26 06:45:50

Kontynuując nasz ostatni wpis na blogu, tym razem przyjrzymy się, jak kluczowe w przewidywaniu efektywności działania/pracy kruszyw (zasypek ziarnistych) stabilizowanych georusztami są badania trójosiowe w dużej skali. Tensar Ground Coffee …

Przeczytaj historię
Tematy:prace tymczasowe

Autor Andrew Lees, 2020-09-10 05:22:32

Badania trójosiowe są doskonałym sposobem pomiaru parametrów mechanicznych gruntów, skał i kruszyw, a wyniki są wykorzystywane do rozwiązywania szerokiego zakresu zagadnień z inżynierii geotechnicznej. Badania trójosiowe przeprowadza się na próbkach …

Przeczytaj historię
Tematy:prace tymczasowe

Autor Andrew Lees, 2020-07-22 03:42:27

Geosyntetyczne materace geokomórkowe w podstawie nasypu mogą być tańszą i bardziej ekologiczną alternatywą dla tradycyjnych metod posadawiania i wzmacniania podłoża podczas budowy nasypów na bardzo słabym gruncie. W obliczu wyzwania, …

Przeczytaj historię
Tematy:Materace geokomórkowe TensarTech Stratum

Autor Andrew Lees, 2020-07-01 03:28:58

Stopień zazębienia materiałów ziarnistych z georusztem ma zasadnicze znaczenie dla efektywności warstw stabilizowanych mechanicznie. Materiały ziarniste mogą zachowywać się jak ciecze lub ciała stałe - przy braku skrępowania można je …

Przeczytaj historię
Tematy:Stabilizacja podłoża

Autor Andrew Lees, 2020-05-07 05:24:54

Metoda projektowa T-Value umożliwia dokładniejszą ocenę pozytywnego wpływu stabilizacji georuszatmi na nośność platformy roboczej wykonanej z kruszywa. T-Value: nowy kierunek dla platform roboczych Warstwy kruszyw często umieszcza się na słabszych …

Przeczytaj historię
Tematy:prace tymczasowe

Autor Andrew Lees, 2020-04-21 06:50:23

Co to jest osiadanie? W inżynierii geotechnicznej osiadanie definiuje się jako ruch gruntu w dół spowodowany zmianami naprężeń w jego obrębie. Nadmierne ruchy gruntu mogą powodować uszkodzenia w budynkach, konstrukcjach …

Przeczytaj historię
Tematy:Stabilizacja podłoża