Skontaktuj się z nami

Tensar Polska Blog / Stabilizacja podłoża

Autor Piotr Mazurowski, 2023-02-10 09:59:43

Georuszt wielokształtny Tensar InterAx jest najnowszym i najbardziej zaawansowanym geosyntetykiem przeznaczonym do stabilizacji kruszywa niezwiązanego, stosowanym w budownictwie przede wszystkim w konstrukcjach wykonywanych na gruntach o niskiej nośności. Georuszt stosowany …

Przeczytaj historię
Tematy:Stabilizacja podłożafunkcja stabilizacjigeorusztgeoruszt Tensar InterAx

Autor Jonathan Cook, 2022-05-11 10:10:11

Różnica między mechanizmami stabilizacji i zbrojenia to kluczowe zagadnienie dla inżynierów projektujących konstrukcje nawierzchni drogowych i platform roboczych z zastosowaniem georusztów. W kontekście projektowania i oceny właściwości eksploatacyjnych dróg oraz …

Przeczytaj historię
Tematy:Stabilizacja podłożafunkcja stabilizacjiZbrojenie

Autor Kasia Zamara, 2021-04-15 02:40:55

Warstwy kruszywa stabilizowane georusztami i materace geokomórkowe to sprawdzona i ekonomiczna alternatywa dla tradycyjnych wzmocnień podstawy nasypów. Nasypy są kluczowym elementem wielu projektów infrastrukturalnych, od dróg, po linie kolejowe i …

Przeczytaj historię
Tematy:Stabilizacja podłożaMaterace geokomórkowe TensarTech Stratum

Autor Jonathan Cook, 2021-03-09 12:05:29

Badania wykazały, że Tensar TriAx jest bardziej skuteczny w stabilizowaniu warstw kruszywa i w poprawie właściwości nawierzchni drogowych niż dwuosiowy georuszt Tensar - a wszystko sprowadza się do unikalnego kształtu …

Przeczytaj historię
Tematy:Stabilizacja podłoża

Autor Jonathan Cook, 2021-01-27 10:28:40

Sposób w jaki działa georuszt, a nie jego właściwości fizyczne, jest kluczowym czynnikiem przy projektowaniu warstw kruszywa stabilizowanych georusztem w nawierzchniach drogowych i platformach. Jak omówiliśmy w ciągu ostatnich kilku …

Przeczytaj historię
Tematy:Platformy robocze i georusztStabilizacja podłożaTensarPave

Autor Andrew Lees, 2020-07-01 03:28:58

Stopień zazębienia materiałów ziarnistych z georusztem ma zasadnicze znaczenie dla efektywności warstw stabilizowanych mechanicznie. Materiały ziarniste mogą zachowywać się jak ciecze lub ciała stałe - przy braku skrępowania można je …

Przeczytaj historię
Tematy:Stabilizacja podłoża

Autor Andrew Lees, 2020-04-21 06:50:23

Co to jest osiadanie? W inżynierii geotechnicznej osiadanie definiuje się jako ruch gruntu w dół spowodowany zmianami naprężeń w jego obrębie. Nadmierne ruchy gruntu mogą powodować uszkodzenia w budynkach, konstrukcjach …

Przeczytaj historię
Tematy:Stabilizacja podłoża