Skontaktuj się z nami

Przyspieszenie budowy, zapewniające długoterminowe efekty

Autor Kasia Zamara, 2021-04-15 02:40:55

Warstwy kruszywa stabilizowane georusztami i materace geokomórkowe to sprawdzona i ekonomiczna alternatywa dla tradycyjnych wzmocnień podstawy nasypów.

Nasypy są kluczowym elementem wielu projektów infrastrukturalnych, od dróg, po linie kolejowe i systemy przeciwpowodziowe. Niezmiernie istotne jest, aby konstrukcje te były wykonane na nośnych i stabilnych podstawach, pozwalających na długi okres ich eksploatacji, co może stanowić wyzwanie w przypadku występowania w podłożu słabych gruntów, o zmiennych parametrach.

Tradycyjnie, odpowiedzią była wymiana słabego gruntu i zastąpienie go zasypką inżynierską, wykonanie nasypu lub zastosowanie kolumn z betonu wibrowanego lub kamiennych. Oczywiście, że rozwiązania te są jak najbardziej poprawne technicznie, ale są drogie i czasochłonne, a ich wykonanie często wiążą się z obszernym zakresem robót przygotowawczych.

Z drugiej strony, rozwiązania oparte na geosyntetykach stanowią opłacalną i sprawdzoną alternatywę, zapewniając trwałe i stabilne wzmocnienia, które - w porównaniu z metodami tradycyjnymi- są zarówno łatwiejsze, jak i szybsze w realizacji, skracając czas i koszty budowy.

Dają również możliwość redukcji wielkości robót ziemnych, polegających na wymianie gruntów słabych i zastępowaniu ich zasypkami inżynierskimi, dostarczając tym samym cieńsze konstrukcje bez wpływu na ich jakość i efektywność, przy jednoczesnym zmniejszeniu śladu węglowego.

Warstwa kruszywa stabilizowana georusztem

Jak już wielokrotnie było to omawiane w ramach niniejszego bloga, warstwy kruszywa stabilizowane georusztami działają jak kompozyty, zwiększając nośność i ograniczając całkowite i nierównomierne osiadanie. W ramach wzmocnienia nasypu georusztami, często stosowane są układy wielowarstwowe lub stosuje się je do stabilizacji bezpośrednio podłoża gruntowego, w celu zapewnienia stabilnego fundamentu pod nasypem.

Nasypy na materacach geokomórkowych

TensarTech Stratum

W ciągu ostatnich kilku tygodni przyglądałam się geosyntetycznym materacom geokomórkowym stosowanym do wzmacniania podstaw nasypu oraz sposobom ich użycia w robotach tymczasowych, ale te systemy są równie ważne dla docelowych konstrukcji nasypów.

Przestrzenny materac geokomórkowy tworzy sztywną podstawę dla konstrukcji nasypu, która poprawia nierównomierne osiadanie konstrukcji. Zmniejsza potencjalne problemy związane ze statecznością skarp nasypu, przesuwając potencjalne płaszczyzny poślizgu głębiej, w kierunku bardziej nośnych warstw znajdujących się poniżej nasypu.

Dodatkowo, georuszt tworzący konstrukcję materaca geokomórkowego dzięki efektowi klinowania ogranicza parcie boczne (zapobiegając bocznemu przemieszczaniu się warstw nasypu), a także zapewnia maksymalną zdolność gruntu podłoża do przejęcia naprężeń ścinających, zwiększając tym samym stateczność nasypu. Materace geokomórkowe mogą być również z powodzeniem stosowane w połączeniu z technologią przyspieszenia konsolidacji podłoża w trakcie budowy w oparciu o dreny prefabrykowane.

Stratum umożliwia szybką budowę nasypu na obwodnicy Tecuci w Rumunii

Główny wykonawca, firma Eurocogen Filiala Aninoasa, potrzebowała sposobu na zbudowanie ostatniego odcinka obwodnicy Tecuci w Rumunii na obszarze bagiennym. Przyjęte rozwiązanie musiało pozwolić na szybką budowę nasypu drogowego na słabych, nawodnionych gruntach, przy zachowaniu warunku minimalnego osiadania, a także musiało zapewnić długotrwałą eksploatację drogi.

Blog 5

Przestrzenny materac geokomórkowy TensarTech Stratum stworzył sztywny fundament o wysokości 1 m na całej powierzchni 10 000 m2 nasypu drogowego. Spowodowało to zmniejszenie zarówno krótkotrwałych, jak i długoterminowych osiadań, a także pozwoliło zwiększyć nośność podłoża gruntowego, umożliwiając szybką i bezpieczną realizację zadania.

Pełen tekst przykładu realizacji jest dostępny tutaj.

Tematy:Stabilizacja podłożaMaterace geokomórkowe TensarTech Stratum

Komentarz