Skontaktuj się z nami

Moc optymalizacji nawierzchni

Autor Rajit Rajaram, 2020-12-16 06:29:53

Optymalizacja nawierzchni, wykorzystująca warstwy kruszywa stabilizowane georusztem, pozwala na wykonanywanie nawierzchni o wysokiej trwałości szybko i ekonomicznie, minimalizując jednocześnie wpływ inwestycji na środowisko.

Regularni czytelnicy tego bloga wiedzą, że warstwa kruszywa stabilizowana georusztem Tensar działa jak kompozyt, dzięki mechanizmowi blokowania i ograniczenia ruchu ziaren, jaki powstaje gdy kruszywo zostaje ułożone na georuszcie i poddane obciążeniu. Warstwa kruszywa stabilizowana georusztem zwiększa nośność każdego rodzaju podłoża i wyrównuje ewentualne osiadania.

Optymalizacja nawierzchni

Jeśli chodzi o nawierzchnie podatne – czy to na parkingu czy autostradzie - warstwy stabilizowane georusztem w konstrukcji nawierzchni mogą opóźniać początek powstawania uszkodzeń, kontrolując boczne i pionowe przemieszczanie kruszywa wywoływane cyklicznymi obciążeniami od ruchu. Stabilizacja kruszywa za pomocą georusztu powoduje zwiększenie sztywności warstwy, co ma znaczący wpływ na trwałość nawierzchni. Zredukowane zostają deformacje nawierzchni i spękania zmęczeniowe warstw asfaltowych. Dodatkowo zmniejsza się ryzyko wnikania wilgoci i zanieczyszczeń w konstrukcję, co mogłoby prowadzić do jej osłabienia.

Wykorzystanie georusztu w konstrukcji nazywamy „optymalizacją nawierzchni”, ponieważ umożliwia inżynierom opracowanie konstrukcji, która spełnia wymagania projektu w najbardziej ekonomiczny sposób, zapewniając równowagę między zmniejszeniem grubości nawierzchni a zwiększeniem jej trwałości. Optymalizacja nawierzchni daje projektantom trzy możliwości:

  • Zachowanie trwałości nawierzchni i optymalizacja kosztów budowy
  • Zachowanie trwałości nawierzchni i zmniejszenie kosztów budowy oraz kosztów utrzymania
  • Optymalizacja trwałości nawierzchni i kosztów utrzymania.

Opcje te są zilustrowane na poniższym schemacie:

PO_3

Korzyści z optymalizacji nawierzchni

PO_1

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją cztery kluczowe korzyści płynące z optymalizacji nawierzchni:

  • Niższe koszty nawierzchni: koszty budowy są zazwyczaj obniżone nawet o 20%, poprzez zmniejszenie ilości materiałów i czasu realizacji inwestycji, przy jednoczesnym zachowaniu trwałości nawierzchni
  • Zwiększona trwałość nawierzchni: trwałość zmęczeniową można zwiększyć nawet sześciokrotnie w porównaniu z tradycyjnie budowanymi nawierzchniami
  • Niższe koszty przez cały okres eksploatacji: zwiększona trwałość nawierzchni może zmniejszyć koszty prac utrzymaniowych, zapewniając oszczędności przez cały okres eksploatacji
  • Zmniejszony ślad węglowy: materiały do budowy dróg mają wysoką energię związaną, w odniesieniu do emisji CO2. Zmniejszenie ilości materiałów użytych do budowy dróg może zmniejszyć ślad węglowy projektu.

Technologia Drogowa Tensar - Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób Tensar może pomóc w zwiększeniu nośności i wydajności w Twoim kolejnym projekcie drogowym

Cieńsza nawierzchnia o większej trwałości na drodze Great Yorkshire Way

Great-Yorkshire-Way-road-tensarBudowa nawierzchni drogi w projekcie Great Yorkshire

Zarząd dróg w Doncaster zwrócił się z prośbą o zaproponowanie alternatywnego projektu nawierzchni dla Programu Odnowy Drogi Finningley i Rossington (FARRRS - obecnie Great Yorkshire Way), aby móc obniżyć koszty budowy, a jednocześnie wydłużyć trwałość drogi.

Droga Great Yorkshire biegnie na południe od Doncaster między trzecim zjazdem z M18 a lotniskiem im. Robin Hooda, z dojazdami do Rossington i dużego centrum dystrybucyjnego iPort.

Konwencjonalna konstrukcja nawierzchni wymagała stabilizacji spoiwem gruntu podłoża, które miało nośność wyrażoną wskaźnikiem CBR na pozomie 3-5%. Dzięki zastosowaniu optymalizacji nawierzchni, wykorzystującej warstwę kruszywa stabilizowanego georusztem, można było zmniejszyć całkowitą grubość nawierzchni o jedną czwartą, oszczędzając 500 000 funtów na kosztach budowy, a jednocześnie poprawiając trwałość drogi średnio o 60%, co skutkuje oszczędnościami kosztów eksploatacji przez cały okres użytkowania drogi.

Tematy:optymalizacja nawierzchni

Komentarz